Vlajka pro Tibet

Stejně jako každý rok... ať jsou šťastny všechny bytosti!

WARNING: Use of uninitialized value in print at /home/anicka/www/weblog.anicka.net/read.pl line 23.